| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |

- Słupsk - Ustka - Dębnica Kaszubska - Kępice - Damnica - Potęgowo - Słupsk Gmina - Ustka Gmina - Kobylnica - Smołdzino - Główczyce -

Organizacje Pożytku Publicznego Pakiet Start Stowarzyszenie Jeden procent Stowarzyszenie Fundacja

- Organizacje Pożytku Publicznego - 1% - Fundacje - OPP - Pożytek - Jeden procent - Stowarzyszenia -

Organizacje Pożytku Publicznego
Organizacja Pożytku Publicznego
Organizacje Pożytku Publicznego
Organizacja Pożytku Publicznego
Organizacje Pożytku Publicznego

Organizacje Pożytku Publicznego


Twoja Słupska Wyszukiwarka

Organizacja Pożytku Publicznego Organizacje Pożytku Publicznego / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Organizacje Pożytku Publicznego. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Organizacje Pożytku Publicznego może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Organizacje Pożytku Publicznego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Organizacje Pożytku Publicznego, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Organizacje Pożytku Publicznego nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Organizacje Pożytku Publicznego. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Organizacje Pożytku Publicznego udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Organizacje Pożytku Publicznego nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Organizacje Pożytku Publicznego uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Organizacje Pożytku Publicznego jest równoznaczne z udzieleniem Organizacje Pożytku Publicznego nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Organizacje Pożytku Publicznego ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Organizacje Pożytku Publicznego w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Organizacje Pożytku Publicznego nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Organizacje Pożytku Publicznego uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Organizacje Pożytku Publicznego uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button


Organizacje Pożytku Publicznego